Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

  נעה פלד
  Noa Peled

  052-7391894
  noapeledart@gmail.com
  wwwnoapeled.co.il
  instagram icon @noapeled_art

  שלג

  שלג היא נובלה גרפית קצרה העוקבת אחר החברות העמוקה שבין ילדה לבין הכלבה של השכנים. הסיפור מועבר מנקודת המבט של הכלבה "שלג", בצורה המאפשרת לגשת לנושא הכאוב של התעללות בילדים בצורה אחרת, נגישה יותר, אך כואבת באותה המידה. הנובלה מאתגרת את פורמט הקומיקס המוכר, הפריימים לא כבולים לגריד קבוע, גודלם ומיקומם משתנה בהתאם לצרכי הסיפור.

  איור ילדים ספר שחור

  הצעות נוספות:

  המלצה כוללת לאימון בשוטטות

  לורה גלברד

  SOUP

  יובל אלבג

  אש בוערת

  אש בוערת

  Nowhere

  דובינר ליאורה

  גגות

  הדר דותן