Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

  סתיו ברייר

  054-5313073
  stavbra7@gmail.com

  שרש דבר

  סדרת חוברות הבוחנות את תת המודע של השפה העברית תוך התחקות אחר שורשיה. הסדרה מבקשת לפרק ולבחון את מהותם של השורשים האוצרים בתוכם את מטען השפה כרצפים בעלי משמעות. הפירוק כולל מחקר ויזואלי וסמלי אשר עולה מן הסמנטיקה של השורש, לצד הקשרים טקסטואליים תרבותיים, פילוסופיים והיסטוריים אשר מתלכדים יחדיו לכדי מהות מופשטת. מהות זו היא מטען מנטלי, שדוברי השפה אינם תמיד נדרשים אליו.

  הדפס זהות חברה וקהילה טיפוגרפיה לבן מקומיות ספר עיצוב גרפי שחור

  הצעות נוספות:

  וודקה טרדיציה

  אביטל רחייב

  catch 22

  רותם בנט

  Alexander

  עידן רוזה

  The Death of Laocoon

  מרטין ויסוק

  Scent of Time

  יאיר נסימי