Loader M Created with Sketch.
  אמנויות המסך פרויקט גמר

  דוד שרביט
  David M Sharvit

  dsharvit360@gmail.com

  תדר

  הפרויקט שלי עוסק בעיקר במושג הזמן; איך הוא נתפס על ידינו, החברה, אך גם על ידי טכנולוגיה כמו מצלמה או תוכנת מחשב. בעבודתי הוצאתי והרכבתי מאשופ של חומר אנלוגי ודיגיטלי שהועבר לארכיון ונחקר. אני מאמין שמחקר זה יעזור לי להגיע לתיאוריה שיש לי בשפה האנושית שכידוע היא הסכמה הדדית בינינו בצורה של מילים מדוברות או כתובות. אולם כדי להתפתח, חשוב לראות בין השורות הקונפורמיות, להביט אל תוך התיבה לשינוי, ולא החוצה. התחושות והאינטלקט שלנו מוגבלים במילים ובמספרים שיצרנו. אני מעוניין בצורתם או ליתר דיוק בצורה הבלתי נראית, המוסווית ביניהם וסביבם.

  וידאו חברה וקהילה מדיה מעורבת סרט

  הצעות נוספות:

  עידן מרינברג

  אורטל אביטל שכטר ויעל ברגר

  גלעד שרייבר

  יובל יצחק

  זהר פומרנץ