Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  אור יצחק חן
  Or Isaac Chen

  orisaachen@gmail.com
  www.orisaachen.com/
  instagram icon @bezalel.arch_grad21

  תעלת החיים : עיר, מדבר, מים

  הפרויקט מציע להחיות את רעיון כריית התעלה המערבית, אשר תפקידה לחבר את הים התיכון אל ים המלח, על מנת לתקן חלק מהנזקים של האדם שהובילו לתהליך ירידת מפלס ים המלח ולשנות את התוואי כך שיעבור במרחב העיר באר שבע, כדי לנצל את המהלך ולשדרג את המרחב הציבורי באחת הדרכים המרכזיות בעיר – שדרות דוד טוביהו. מטרת הפרויקט היא לייצר מרחבים חדשים סביב המפגש שייווצר בין העיר, המדבר והמים, תוך חשיבה על איכות המפגש עם המרקם הקיים. תפקידה של התעלה איננו לחצוץ בין חלקיה השונים של העיר, אלא להפיח בהם חיים על ידי חיבור ומילוי המרחבים הריקים והשוממים, בעזרת מערכת תשתית חדשה המשלבת פיתוח של בינוי ונוף. פוטנציאל השינוי שהתעלה עשויה לחולל בעיר מדברית כדוגמת באר שבע הינו רב-ממדי. פיתוח תשתית לאומית, כדוגמת "תעלת החיים", תספק לעיר באר שבע אופק כלכלי ליצירת פעילויות אורבניות חדשות שיכללו תיירות, מסחר, תעסוקה ומגורים וישפיעו רבות על איכות המרחב והחיים של תושבי העיר כולה.

  אורבני ארכיטקטורה טבע ירוק מקומיות

  הצעות נוספות:

  יהלי קרן

  טליה פלדלייט

  אורטל אביטל שכטר ויעל ברגר

  קלודיה הרשקוביץ

  אביטל רחייב