Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת תקשורת חזותית

  נעמה בן נחום אברהמי

  052-5412673
  naamabna@gmail.com
  instagram icon @naama.ben.nahum

  ׳׳אנטומיה מאויירת בצבעים׳׳

  ספר לא מדעי, לא מהימן ואסוציאטיבי על גוף האדם. נעשה בסטודיו ׳ספר המחר׳ בהנחיית מירב סלומון.

  איור גוף לבן ספר עיצוב גרפי צהוב

  הצעות נוספות:

  גל לזר

  יעל שוימר

  תהל דראל

  בן צ׳רבינסקי

  מעין רוהר