Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

  אור סגל

  054-3318329
  orseg12@gmail.com
  orsegal.myportfolio.com/
  instagram icon @or_segal_

  ״האנציקלופדיה של הרעיונות״

  עיצוב מחדש לאתר ״האנציקלופדיה של הרעיונות״. ההשראות שלי לפרויקט היו תנועת הנאורות, המערה של אפלטון ומתוכן - ההקבלה בין ידע למקור אור. בתהליך העבודה צילמתי עשרות צילומי וידאו. כל ערך באתר קיבל ייצוג מצולם של אור במקום יומיומי. השימוש בסאונד היווה חלק משמעותי מהפרויקט ומהחוויה של המשתמש. זהו פרויקט ניסיוני העוסק בפער שבין הגבוה לנמוך, הידע והפילוסופיה לעומת החיים עצמם. מנחה: יואב פרי

  ux/ui אינטראקטיב וידאו סאונד עיצוב צילום שחור

  הצעות נוספות:

  תערוכות קודמות

  רז ליז דיגמי

  Gloom

  מרגריטה שרמצ׳נקו

  ישראל היום \\ אסופת פוסטרים

  מיכאלה שבתאי

  חומר אפור

  אשגר זמנה

  מה קרה לקרוקודיל

  איתי סנפיר