Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

  כהן קשת

  052-6900864
  cohenkeshet@gmail.com
  instagram icon @Keshetcohen

  1,053

  1,053 הוא קמפיין שקורא להכיר בפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן. הקמפיין ממפה את כל 1,053 הילדים והילדות שמקרה היעלמותם עלה בשלוש ועדות החקירה שהקימה המדינה. כל ילד וילדה מקבלים ביטוי אישי על גבי קרטון חלב, באמצעות העדויות שמסרו הוריהם. סריקת הברקוד שבתחתית מובילה לאתר ייעודי דרכו ניתן להרחיב את הקריאה. קרטון החלב שימש בעבר כפלטפורמה למודעות חיפוש של ילדים נעדרים, והשימוש שאני עושה בו כיום מבקש ליצור ניגוד בין הפעוטות שנעלמו אל מול החלב התמים, האימהי והחם, ושואף להדהד את אותן העדויות בכל בית. הפרויקט מוקדש לדוד שלי, אחיו של אבי, שנעלם בהיותו בן שנה וחצי, מבלי שהמשפחה ראתה את גופתו או קיבלה תעודת פטירה.

  זיכרון חברה וקהילה עיצוב גרפי שחור

  הצעות נוספות:

  נועם דיין

  איתי סנפיר

  מרגריטה שרמצ׳נקו

  אביטל רחייב