Loader M Created with Sketch.
  צורפות ואופנה פרויקט גמר

  נעמה דויטש
  Naama Deutsch

  Naamadeutsch100@gmail.com
  instagram icon @naamadeutsch

  2020

  פרויקט זה נובע מתוך התבוננות על תקופת הקורונה המזוהה בין היתר עם הריחוק החברתי ועם היעדר האינטימיות והמגע, ומנגד, תקופה זו מזוהה עם השתלטות הטכנולוגיה כאמצעי חלופי לדיאלוג ולאינטראקציה. יצרתי קפסולת זמן המכילה תכשיטים הבוחנים את הפעולות היום־יומיות שלנו ומספרים את רוח התקופה מנקודת מבטי. "היעדר מגע" היא סדרה של תכשיטים העוקבת אחר סיטואציות אינטימיות ומיועדת לענידה משותפת ולאינטראקציה בין שניים. "שעבוד טכנולוגי" מתחקה אחר הפעולות היום־יומיות הכרוכות באמצעים הטכנולוגיים שסביבנו כמו גלילה בעכבר וצפיית בינג' וכוללת טבעות המדגישות את שעות המסך האין־סופיות בעידן הזה, ואילו "שמירת מרחק" מורכבת מערכה המסמנת את המרחק הדרוש בינינו לבין האחר ואת גבולות המרחב האישי המבוקש. חומרים: פרופיל מרובע מכסף 925, חוט נירוסטה, קפיצים עבודת יד, קפסולת זמן מאלומיניום. טכניקות עבודה: טכניקות צורפות. מנחה: ירון רונן ליווי עיוני: יעל טרגן

  COVID-19 גוף צורפות תכשיטים

  הצעות נוספות:

  Aluma

  טליה פלדלייט

  HUGBUG

  קרן גולן

  Human–Nature

  צביה שדיאל

  מעשיות בבדידות

  קטיה בוצמן

  פגרה

  אפרת אישטו