Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

  אלקיים עמית מסעוד

  054-6904570
  elkayam777@gmail.com

  Altered state

  פתיח לכנס אונליין שמכיל סדרת הרצאות בתחום הפסיכדליה\תודעה מטרת כנס זה היא חשיפה למידע חדש ומזעור נזקים בנוגע לתחומי הפסיכדליה\תודעה המחשבה הייתה להעביר את הצופה מן מסע \טיול להראות את הצד העמוק יותר של פסיכדליה -מהמקום היותר רוחני ופחות מה שמכירים ורואים עד היום (מנדלות, דברים מתחברים וכו)

  אדום אנימציה זהות סאונד

  הצעות נוספות:

  My first stroke

  בן צ׳רבינסקי

  בית גלות בית

  אלכסנדרה דבורקין

  שנת הקורונה 2020 המושגים שנכנסו לחייו

  אייל בלבין

  צלם בהיכל

  אבישי אדלר

  YOU NEVER KNOW

  יסמין בן שטרית