Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  ג'וש הורוביץ
  Josh Horovitz

  joshman007@gmail.com
  instagram icon @bezalel.arch_grad21

  Desert Depths

  הפרויקט שלי מבקש לדמיין עיר במדבר. בעבר, הנבטים בפטרה הצליחו לשרוד בתנאים הקשים של המדבר ואפילו לשגשג כאימפריה מדברית. בעתיד, ב2050, 17 מיליון אנשים הולכים לגור בישראל, 13 מיליון מתוכם יתגוררו במישור החוף. איך מיישבים את הנגב? איך חיים בעיר במדבר? נחל פארן נוצר והתגבש לאורך מיליוני שנים, תנועות טקטוניות, שיטפונות, רעידות אדמה ועוד הרבה גורמים לאט לאט הפכו אותו למה שהוא היום. המלך התכנוני מבקש לזהות את התנועות האין סופיות האלו, להדגיש אותם ולהשתמש בהם כקווים מנחים להתנהלות העיר. גריעה של חומר על בסיס תנועות השיטפונות, זרימת המים דרך רחובות העיר וירידה מתחת לפני הקרקע מייצרים תנועה עירונית שמתפתלת בין נקיקי ההר, בליווי זרימת מים צוננים.

  אורבני ארכיטקטורה זיכרון ירוק מקומיות

  הצעות נוספות:

  ויהי חושך

  עמית רוזמן

  Arch-Machine Essay Film

  אנסטסיה דורשנקו

  Odd Bird

  עדן פוקסיניאנו

  סדרת כרזות לסרטיו של דיווד לינץ'

  זילברשניר עמנואל

  חֵמָר חרוש

  יובל הראל