Loader M Created with Sketch.
  צורפות ואופנה פרויקט גמר

  אמבר שכטר
  Embar shechter

  Embarshechter@gmail.com
  instagram icon @embarshechter

  A-Tension

  פרויקט הגמר שלי עוסק בחוויה האישית שלי כאישה במרחב הציבורי, במשמעויות החברתיות והתרבותיות הנלוות ללבוש. הפרויקט בוחן גבולות שמעסיקים אותי כאשר אני מתלבשת – חשיפה מול הסתרה, אילוץ מול חופש, הסטנדרט הכפול שבא לידי ביטוי בלבוש נשים. אני בוחנת את מערכת היחסים שלי עם הלבוש, ותוהה מדוע חשיפת הגוף הנשי עדיין מלווה במשמעויות נסתרות בעיני החברה. תהליך היצירה מבקש לטשטש את הדיכוטומיה בין לבוש מחויט שמבטא ערכים של אחריות, רצינות, מעמד גבוה, לבין הלבשה תחתונה וחשיפת הגוף הנשי שמבטאות ערכים של עדינות, מיניות, חשיפה. באמצעות טכניקות פירוק והרכבה וחשיפת הגוף הנשי, אני מבקשת לערער על הקִטלוג המוכר שאנו חווים ומשליכים כחברה על האדם, ובזאת לייצר פריטים שמהווים חוזק, עוצמה והכלה לכול. חומרים: כותנה, פוליאסטר, צמר, מתכת פליז. טכניקות עבודה: פירוק והרכבה, מחדוש, הדפסה דיגיטלית, הדפסת רשת, כיפוף מוטות פליז. מנחה: דורון אשכנזי ליווי עיוני: ד"ר טל פרנקל אלרואי

  אופנה גוף נשיות קיימות

  הצעות נוספות:

  יובל גזולי

  עדי טובלי

  מתן רכטר

  ירדן צרפתי

  אסף כץ