Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת תקשורת חזותית

  רונאל רוקח
  Ronelle Rokach

  050-5990618
  ronel231293@gmail.com

  FATAMORGANA

  קורס עיצוב גרפי, קובי לוי, שנה ג׳ micro-nation פאטה מורגנה הוא פרויקט שנולד מתוך מחקר על ״אנשי התעלות״- מעל ל1,000 הוומלסים החיים בתעלות הניקוז ממש מתחת לרצועת המלונות והקזינואים בלאס וגאס. מתחחת ל״עיר החטאים״ המגלמת את האוטופיה של החלום האמריקאי, את התשוקות והיצרים, נמצאת עיר החטאים האמיתית, שמגלמת את ההיפוך המדוייק ואת השלכותיהן של אותן התשוקות. מתוך כך, הפרויקט מתעסק בתשוקות ואשליות, בנוצץ והמזוייף, ביצר ההרסני ובכישלונו של רעיון החלום האמריקאי. הפרויקט מתבסס על עיון בכתביו של הפילוסוף זאן בודריאר- שהשתמש במדבר כמטאפורה לאמריקה בצורתה הטהורה ביותר. בחרתי להתייחס לחזיונות המדבריים- ״פאטה מורגנה״ ולדבר על החלום האמריקאי מתוך החזיונות הללו, שייצוגם האורבני הוא באורות המסנוורים, על ההלך המשוטט והמחפש, על הצמא להגשמה, למימוש ולחוויה אקסטטית.

  חברה וקהילה ירוק כחול עיצוב עיצוב גרפי פוליטי

  הצעות נוספות:

  אלון שרעבי ורוני שלו

  שיר שפירא

  גליה מרזל

  קייטו מט

  הגר דולב