Loader M Created with Sketch.
  צורפות ואופנה פרויקט גמר

  לורין חלאק
  Loreen Hallac

  LoreenHallac28@gmail.com
  instagram icon @hallacloreen

  Jasadik-hom -جسدك-هم

  "אל תגיד לי להשתיק את קולי או להסתיר את עורי, להיות אישה זה לא חטא" פרידה ד. בחברות פטריארכליות, כמו שלי, נשים צפויות להיכנע למגבלות שהציבה החברה. הופעותיה(ם)ן, דעותיה(ם)ן, מערכות היחסים ורוב חייה(ם)ן נשלטים על ידי גברים. ה(ם)ן נאלצ(ים) ות לחיות בסטנדרט זה, ואף נהרג(ים)ות אם החברה רואה את מעשיהם כבלתי מקובלים. המטרה שלי היא להעלות את המודעות בנושאים (כאלה) אלו באמצעות אופנה. העיצובים שלי מבטאים את האמנציפציה של לבוש הנשים, על ידי הסתרת החלקים שצפויים להיות מוצגים ולהיפך. הקולקציה מורכבת מארבעה עיצובים: בגדים, אביזרים, תיקים ונעליים, בכל אחד מהם מודגש תקציר של המגבלות החברתיות על הנשים וקורא לשוויון. חומרים: בד אורגנזה, עור, כותנה, חוטי רקמה וסגירת תיקים טכניקות: רקמה, הדפסת בדים דיגיטלית, שכבות בגדים מנחה :שלי סתת ליווי עיוני: ד"ר טל פרנקל אלרואי

  אופנה גוף טקסטיל נשיות

  הצעות נוספות:

  Tailored Distance

  טטי כהן

  Aluma

  טליה פלדלייט

  סינופיליה

  אשגר זמנה

  זה מה שזה

  הוד אדלר

  אני זוכר ש…

  אביב בלאש