Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

  זילברשניר עמנואל
  Emmanuel Zilbershnir

  052-5241285
  emanuel_zi@hotmail.com
  emanuelzi.myportfolio.com/
  instagram icon @manushka.theysay

  Lump In The Throat

  סרט אנימציה קצר אשר מציב מראה מול חרדת הקיום האנושי ויחסי האדם מול הטבע. הסרט משקף באמצעות רצף האירועים את זווית הראייה הפסימית כלפיי עתיד האנושות דרך החרבת העולם ובריאתו מחדש תחת לקחים מן העבר ומבט אל עבר העתיד. רקע לפרויקט: עקב אירועים ואסונות גלובליים של השנים האחרונות הופיעו תחושות קשות כלפיי המציאות. סגירות וריחוק חברתי כינסו את האנושות להתעמק במחשבות קודרות כלפיי עתיד גורלם. הפרויקט עוסק בשיקוף תפיסת עולמו של ה-דומר* תוך כדיי השענות על תכנים היסטוריים ותרבותיים שמקורם הוא בברה"מ. הסרט "סטאלקר" של הבמאי אנדריי טרקובסקי ומקרה האסון בכור הגרעיני בצ'רנוביל (אוקראינה) התערבבו בפרויקט לכדי אחד, ובאמצעות שילוב היסטורי ותרבותי נולד בסרט הספק כלפיי המציאות וערך הקיימות של האדם. ספק אם העולם "צריך" אותנו על מנת להמשיך להתקיים… *המושג 'דומר', הוא מי שמאמין ב-'דומריזם'; תפיסת עולם המאמינה כי בעיות גלובליות כגון: אוכלוסיית יתר, שינויי אקלים וזיהום כדה"א יגרמו לקריסה תרבותית, הפחתה משמעותית באוכלוסייה האדם עד כדיי הכחדה סופית של המין האנושי. ניתן להגדיר את הלך רוחם כמתנגד להשקפות אופטימיות על עתיד הציוויליזציה.

  אנימציה חברה וקהילה מדיה מעורבת סרט עיצוב גרפי

  הצעות נוספות:

  אדמה 2020

  רן מלול

  Dream Orchestra

  גלעד שרייבר

  עגבניות

  יובל גזולי

  אסטרטגיה להשמשה זמנית של מבנים נטושים | Ad hoc

  עדן כהן אלקבץ ואודיה אלישע

  תדר

  דוד שרביט