Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

  ירין בן חמו
  Yarin Ben Hamo

  yarin33555@gmail.com
  www.yarinbh.com

  Playground

  פלטפורמה שמעניקה למשתתפי כנסים מקצועיים הזדמנות לבצע "מינגלינג" וירטואלי. הפלטפורמה נועדה להעניק פתרון לחסך באינטראקציה אישית בכנסים שנוצר בשל מגפת הקורונה והשלכותיה.

  ux/ui אינטראקטיב חברה וקהילה שחור

  הצעות נוספות:

  אינדקס – המרד המודרני

  שרפי שי

  Alexander

  עידן רוזה

  גופן ״רולי עתיד״

  טל צור

  icebreak20x20

  זהר פומרנץ

  מה קרה לקרוקודיל

  איתי סנפיר