Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  לירון אזולאי
  Liron Azulay

  lironazul1@gmail.com
  instagram icon @bezalel.arch_grad21

  Street . Meet . Eat

  אוכל הוא אחד מאבני הבניין של זהות אתנית, דתית ולאומית והמטבח הוא חדר מרכזי בבית המגורים. לאורך השנים השתנתה חשיבותם ואופן תפיסתם בחברה המערבית. המטבח, מחדר שהוא הכרח אשר השהייה בו צומצמה למינימום, לחדר מרכזי שמושך אליו את באיי הבית. פעולת הבישול היא פעולה בסיסית שמתקיימת בכל בית מגורים. פעולה זו התקיימה בצורות שונות ועם משתמשים שונים לרוב, תכנון המטבח נבע מהחשיבה על האדם שמבשל בתוכו. עם הזמן פעולת הבישול הפכה למשהו חוויתי ושיתופי ולכן, גם המטבחים בבית המגורים גדלו ונעשו פתוחים יותר. הפרויקט מתעסק בטווח שבין הפרטי לציבורי בחוויית הבישול והאכילה ושואל כיצד ניתן לייצר קהילתיות הנתמכת סביב אוכל ובישול תוך שיתופיות ויצירת מרקם עירוני חדש. בתכנון נעשה שימוש באלמנטים יחידניים מעולם הבישול והמטבח, אלמנטים מהרחוב והשילוב בניהם. נושא האוכל והבישול הוא נושא המעורר אצל אנשים זיכרונות ורגשות, למוקדים אלו, הפזורים ברחוב יש את הפוטנציאל למשוך את דיירי הרחוב למרחב הציבורי ולהשתמש בו באופן שאף פעם לא היה אפשר.

  ארכיטקטורה גוף זהות חברה וקהילה מקומיות

  הצעות נוספות:

  בחירות קשות

  נעה ולדמן ארנוביץ

  אי השפיות

  תמר שוויקה

  עיר ביניים

  ניצן עושרי

  Arch-Machine Essay Film

  אנסטסיה דורשנקו

  Octav

  אסף וינברג