Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

  רונאל רוקח
  Ronelle Rokach

  050-5990618
  ronel231293@gmail.com

  Talk to me- כלי משחקי אקספירמנטלי לטיפול זוגי

  תמיד עניינו אותי קשרים בין בני אדם, בייחוד כשזה מגיע למערכות יחסים. תקשורת בין שני אנשים היא דבר מורכב ממה שהוא נראה, ואני מוצאת את עצמי מנסה לפענח כל הזמן מה הדבר הזה שגורם לשני אנשים לתקשר בצורה כל כך שונה, כאילו הם קורצו מחומרים שונים, או נכתבו בקוד אחר אחד מהשני. במהלך החיפושים שלי, הגעתי ל״תיאוריית סגנונות התקשורת״ של יצחק אדיזס, לפיה כל אדם פועל לפי אחד מתוך ארבעה סוגי תקשורת שונים, הממוקמים על צירי הפאסיבי-דומיננטי, אישי-רשמי. חלוקה זו מייצרת ארבעה ״אבי טיפוס״ לתקשורת אנושית:(”driver“,“enthusiast","amiable","analyst"). בחרתי לייצר כלי שמבוסס על התיאוריה הזו ובעקבות זאת יצרתי את טוק טו מי, כלי טיפולי משחקי אקספירמנטלי לטיפול זוגי, מבוסס סיטואציות. הפרויקט מתרגם את התיאוריה לתקשורת ביחסים זוגיים. מטרות הכלי הזה הן היכרות עם סגנונות התקשורת המאפיינים את בני הזוג ואיתור מוקדים בעייתיים העשויים לנבוע מפערי תקשורת.

  אדום ורוד חברה וקהילה חדשנות ירוק כחול לבן משחקים עיצוב

  הצעות נוספות:

  GELOE

  קרן גולן

  ask me a question תשובות מאויירות לשאלות פתוחות.

  אייל בלבין

  3 Oclock

  קייטו מט

  בונקר

  בן ריבק

  לואי

  דניאל וקסלר