Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

  זהר פומרנץ
  Zohar Pomerantz

  050-6933358
  zohar.pomerantz@gmail.com
  www.zoharpomerantz.com

  The Penultimate Truth

  איך נראה שקר? - פרויקט זוגי: זהר פומרנץ ויותם רפפורט - סטודיו טייטל סיקוונס, שנה ד׳ / מרצה: אדם פיינברג פרויקט זה נשען על הספר ״The Penultimate Truth״ (״האמת הלפני אחרונה״) מאת פיליפ ק׳ דיק. בספר מתואר עולם דיסטופי במהלך מלחמת העולם השלישית, אשר בו רוב האנושות נשלחת לחיות מתחת לאדמה על מנת להגן על עצמה מהמלחמה הגרעינית המתרחשת מעל ראשם. עם זאת, במהלך הסיפור מתגלה כי המלחמה הסתיימה כבר לפני שנים, ואלה החיים למעלה מפברקים את המשך המלחמה במטרה להישאר בשלטון ולהשאיר את מה שנשאר מהעולם עבור עצמם. הפתיח לסדרה עוסק במהות הטבע האנושי ובמאבק הכוחות בין תמימות לכוח ושליטה. כחלק מתהליך ההפקה אספנו צילומים מוכנים (ready-made) ממקורות וארכיונים שונים, ועבדנו בטכניקה של בניית שכבות תמונה, תוך מיזוג התוכן ויצירת מעברים בין העולם האמיתי לעולם המפוברק. המוטיב העיקרי שהנחה אותנו במהלך העבודה היה "איך נראה שקר". כדי לענות על שאלה זו ולתאר את המאבק בין האמת לשקר, החלטנו להשתמש במוטיבים חזותיים מעולמות תקשורת ההמונים, מלחמה, ילדות ותמימות. https://the-penultimate-truth.webflow.io/

  וידאו סרט עיצוב גרפי

  הצעות נוספות:

  ברני והתו הכחול

  דור כהן

  מטאור

  יהלי קרן

  מטאגריד

  אור סגל

  מיתוג למהדורה מוגבלת ל"בירה מלכה"

  טל וטורי

  פוסטרים לסרטיו של קלינט איסטווד

  עבדללה ת'רואת