Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

  יותם רפפורט
  Yotam Rapaport

  052-6697746
  Yotamrp@gmail.com
  instagram icon @da_yoti_

  The Penultimate Truth

  איך נראה שקר? - פרויקט זוגי: זהר פומרנץ ויותם רפפורט - סטודיו טייטל סיקוונס / מרצה: אדם פיינברג פרויקט זה נשען על הספר ״The Penultimate Truth״ (״האמת הלפני אחרונה״) מאת פיליפ ק׳ דיק. בספר מתואר עולם דיסטופי במהלך מלחמת העולם השלישית, אשר בו רוב האנושות נשלחת לחיות מתחת לאדמה על מנת להגן על עצמה מהמלחמה הגרעינית המתרחשת מעל ראשם. עם זאת, במהלך הסיפור מתגלה כי המלחמה הסתיימה כבר לפני שנים, ואלה החיים למעלה מפברקים את המשך המלחמה במטרה להישאר בשלטון ולהשאיר את מה שנשאר מהעולם עבור עצמם. הפתיח לסדרה עוסק במהות הטבע האנושי ובמאבק הכוחות בין תמימות לכוח ושליטה. כחלק מתהליך ההפקה אספנו צילומים מוכנים (ready-made) ממקורות וארכיונים שונים, ועבדנו בטכניקה של בניית שכבות תמונה, תוך מיזוג התוכן ויצירת מעברים בין העולם האמיתי לעולם המפוברק. המוטיב העיקרי שהנחה אותנו במהלך העבודה היה "איך שקר נראה". כדי לענות על שאלה זו ולתאר את המאבק בין האמת לשקר, החלטנו להשתמש במוטיבים חזותיים מעולמות תקשורת ההמונים, מלחמה, ילדות ותמימות.

  וידאו סרט עיצוב גרפי

  הצעות נוספות:

  שוליים

  תהל דראל

  מיתוג למהדורה מוגבלת ל"בירה מלכה"

  טל וטורי

  עקדות

  ג'וליה שרר

  popolo spirituale

  נועם דיין

  מיתוג לפסטיבל ״אוטומט״ + עיצוב פונט

  אביטל רחייב