Loader M Created with Sketch.
  צורפות ואופנה פרויקט גמר

  יעל שולץ
  Yael Schultz

  yaeloss93@gmail.com
  instagram icon @yael.schultz

  Threads Of Belongingness

  בפרויקט שלי אני יוצרת מחדש את הנרטיב האישי והתרבותי שלי, מתוך החוויה כבת להורים עולים שנאלצו למחוק את המורשת שעימה הגיעו ארצה. מעולם לא הרגשתי שייכת או מחוברת לעדה או לקהילה, וליוותה אותי תמיד תחושה של תלישות. פרויקט זה הוא תצרף של זהות ומנסה לעקוב אחר מרכיביה וכיצד היא מתקיימת בהיעדר שורשים. הדגמים משלבים טקסטילים בהשראת הבית, תוך מחשבה על סביבתו ומרכיביו השונים. בין היתר גיבשתי טכניקות טקסטיל והדפסים תוך שימוש בחפצים טעוני זהות כגון וילונות, מפות וכיסויי מיטה של מכרה רחוקה שהלכה לעולמה. רקמתי תוכניות אדריכליות של הבתים שבהם גדלתי ועסקתי בניגוד שבין הגריד הגיאומטרי לבין הרקמה הרכה והצבעונית. כך יצרתי אסופה של מרכיבי זהות זרים לתוך זהות חדשה. חומרים: מחזור מפות כותנה, וילונות תחרה, חוטי צמר ורקמה. טכניקות עבודה: קווילטינג, פאצ'ינג, רקמה, הדפסה דיגיטלית. מנחה: ירון רונן ליווי עיוני: יעל טרגן

  אופנה בית זהות טקסטיל

  הצעות נוספות:

  מעיין גרינפילד קרמר

  יהונתן מעוז

  דן חשמונאי

  ירדן שאול