Loader M Created with Sketch.
  עיצוב תעשייתי פרויקט גמר

  שקד רותם
  Shaked Rotem

  0526018464
  Shakedrtm@gmail.com
  www.facebook.com/shakedrtm
  instagram icon @shakedrotem_

  TIBA"MBOO

  עיבוד דיגיטלי בבמבוק טכנולוגיות חדשות מאפשרות בחינה מחדש של השימוש בבמבוק כחומר גלם תעשייתי – במקום התאמת הבמבוק למכונות, אפשר להתאים את המכונות לבמבוק וליצור פס ייצור בעל אופי ייחודי. איך יראה המפגש בין הדיגיטלי לטבעי, בין המשתנה לחזרתי ובין הגמיש למדויק? אילו סימנים, צלקות ומזכרות ישאיר עולם המכונות הדיגיטלי על פני הבמבוק, ואיזו שפה עיצובית תיווצר בתהליך ייצור שבו חומר הגלם המשתנה קובע את הטון? פרויקט זה קיבל את תו ‘בצלאל בסביבה קיימות וקהילה׳. מנחה: ערן לדרמן צילום: נדב גורן

  חדשנות טבע מצטייני בצלאל בסביבה מקומיות סאונד עיצוב עץ

  הצעות נוספות:

  היסחפות

  דניאל מקמל

  היהודי האחרון

  ג'וליה שרר

  אי השפיות

  תמר שוויקה

  מחנה משותף

  יוני האוזר

  Gaara

  כליל אתרוג