Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

  שיר מיכאלי
  Shir Michaeli

  0545971686
  mailto:shiyir542@gmail.com
  instagram icon @shir_michaeli

  “Wanderers”

  פרויקט גמר, בהנחיית צח וינברג מגדיר אינטראקטיבי להעלאת המודעות לאוכלוסיית הפיטופלנקטון, ייצורים מיקרוסקופיים שנמצאים במאגרי מים ובעלי תפקיד חשוב במערכת האקולוגית. באמצעות הממשק ניתן לערוך היכרות ויזואלית דרך הדמיה. ניתן לחקור, להגדיל ולסובב את המודלים וע״י כך לקבל הצצה לעולמם המופלא מבלי להשתמש במיקרוסקופ. קישור לאתר https://plankton-029816.webflow.io/

  ux/ui אינטראקטיב אינפוגרפיקה טבע קיימות שחור תלת מימד

  הצעות נוספות:

  כלי קטיף תותים

  מור פדיה

  Outline Stroke

  סתו רג'ואן

  יתרון יחסי

  גל לזר

  היסחפות

  דניאל מקמל

  מיתוג לפסטיבל ״אוטומט״ + עיצוב פונט

  אביטל רחייב