Loader M Created with Sketch.
  עיצוב תעשייתי פרויקט גמר

  אורי קסל
  Ori Kessel

  Water Fold

  שימוש בתופעות טבע ליצירת חיבור בין האדם בביתו לסביבתו החיצונית תהליכי החיים של העץ נמשכים גם לאחר שנכרת וכחומר גלם הוא משתנה בתגובה לתנאים בסביבתו: קור, חום ולחות. בתעשייה, נחשבת תכונה זו לחיסרון ומושקעים מאמצים לנטרל אותה. Water Fold מבקש דווקא להעצימה. פורניר הוא חומר העשוי משכבת עץ דקה הנוטה להתקפל ולהתגלגל במגע עם לחות או מים. בפרויקט משמש הפורניר לעיצוב סדרה של שלושה תריסים המתכווצים ומתרחבים בתגובה לשינוי בלחות בסביבה החיצונית ובכך משפיעים על עוצמת אור היום החודרת לתוך החלל הבנוי ועל האווירה בו. מנחה: דב גנשרוא צילום: דניאל אלקיים

  בית בריאות טקסטיל כחול עיצוב עץ קיימות

  הצעות נוספות:

  BLACK WAVE- FINAL PROJECT

  אפרת גרינבאום

  3ag

  שני ימין

  80 מ"ר

  קורל ארביב

  GELOE

  קרן גולן

  הצד המכוער

  בת-חן הררי