Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

  הדר דותן
  Hadar Dotan

  hadardot1@gmail.com
  www.hadar-dotan.com
  instagram icon @hadardt

  מפנזין למגזין

  zine buddhism הוא פנזין שבא להציע פרשנות אלטרנטיבית רב משמעית לרעיונות מעולם הזן בודהיזם. בגליונו הראשון הפנזין עוסק בקואן ״קול כף היד האחת״. הקואן הוא אימון זן עתיק הכולל אספקטים שאינם מובנים באופן רציונלי, אלא בחשיבה אינטואיטיבית. בפנזין זה מוצגות שתי סוגי ״תשובות״ ל״שאלה״ המוצגת בקואן זה- ״כאשר שתי ידיים מוחאות כף נשמע צליל. מהו קול כף היד האחת?״. בחלקו הראשון של הפנזין מוצגות תשובות מילוליות ממקורות שונים מרחבי הרשת שאספתי לשאלה זו, ובחלקו השני מוצגות התשובות הויזואליות שלי בצורת דימויי ידיים אותם יצרתי בטכניקות שונות באופן אינטואיטיבי. מטא הוא מגזין העוסק ברעיונות מן הזן בודהיזם באמצעות טקסטים מנקודת מבט פילוסופית אסתטית. בגליונו הראשון המגזין עוסק במושג ההשתנות.

  חברה וקהילה ספר עיצוב גרפי שחור

  הצעות נוספות:

  אם גברים, בוכים לבד

  דובינר ליאורה

  The Penultimate Truth

  זהר פומרנץ

  ״Rachel״

  שיר מיכאלי

  מה קרה לקרוקודיל

  איתי סנפיר

  Bubble Pop Festival

  חן גולן